Ρήγα Φεραίου 97
Πάτρα
Ελλάδα

TEL: +30 6932 970216

Γραφείο Περιφερειάρχη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
Τηλ.: 2613613501