1. Εκπαίδευση

 •   Πτυχίο Νομικής Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ)
 •   Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC).
 •   Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ).
 •   Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος δύο πτυχίων επιπέδου Proficiency (C2) – The University of Michigan, Certificate of Proficiency in English και Edexcel, Pearson Test of English General.
 •   Άριστη γνώση υπολογιστών, πιστοποίηση KeyCERT IT Basic στις ενότητες επεξεργασίας κειμένου (MS Word 2013), υπολογιστικών φύλλων (MS Excel 2013), υπηρεσιών διαδικτύου και επικοινωνίας (MS Internet Explorer 11.0 & MS Outlook 2013) και παρουσιάσεων (ΜS Powerpoint 2013).

  2. Επαγγελματική εμπειρία – Κατάρτιση

  05/2017 – Σήμερα

  Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

 •   Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

  1

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών.

 •   Παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο “ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4738/2020”
 •   Παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων με θέμα “Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ”, το οποίο διοργανώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών.
 •   Μόνιμη συνεργασία με τεχνικά γραφεία για εκτιμήσεις ακινήτων – νομικούς ελέγχους.
 •   Εξωτερικός συνεργάτης με την ιδιότητα νομικού συμβούλου στην εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε”, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη συμβάσεων, την παροχή νομικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, την υποβολή γνωμοδοτήσεων.
 •   Εξωτερικός συνεργάτης με την ιδιότητα νομικού συμβούλου στην εταιρεία “ΜΑΝ.ΔΙ.ΑΣ Α.Ε” (Μανιατόπουλος Διαχείριση Αστικής Περιουσίας Α.Ε), αναλαμβάνοντας την παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις αστικού – εμπραγμάτου δικαίου και δικαίου απαλλοτριώσεων.
 •   Εξωτερικός συνεργάτης με την ιδιότητα νομικού συμβούλου στην εταιρεία “ΒΓ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε”, αναλαμβάνοντας την παροχή υποθέσεις της εταιρείας αστικού – εμπορικού δικαίου.

  3. Εξειδίκευση Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  •   Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  •   Μισθώσεις
  •   Κληρονομικά
  •   Σύνταξη συμβάσεων
  •   Διαζύγιο – Διατροφή – Επιμέλεια παιδιών – Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων.
  •   Αγωγές αποζημίωσης για ατυχήματα από αυτοκίνητα. 2
 •   Έκδοση Διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, διαδικασία εκτέλεσης διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις, αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, ανακοπές κατά της εκτέλεσης.
 •   Αγοραπωλησίες
 •   Έλεγχοι τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων
 •   Εγγραφή και εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών
 •   Αίτηση για ορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, αποβολής κατέχοντος τμήματος που απαλλοτριώθηκε.
 •   Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, νομής.
 •   Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης

  φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

  Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Στην εξυγίανση και αναδιοργάνωση εμπορικών επιχειρήσεων και αντιμετώπισης υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων κα ειδικότερα σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου.

  Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

   Γνωμοδοτήσεις

  •   Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
  •   Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί, Δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά ή επιχειρηματικά

   Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

   Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων. Αντιπροσώπευση στα ακροατήρια των Ποινικών Δικαστηρίων.

   3

4. Ενδιαφέροντα

Αθλητής καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, ενεργό μέλος αθλητικών συλλόγων (δικηγορική ομάδα ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης).

5. Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος.